OSP Gulzów Ochotnicza Straż Pożarna Gulzów

Zarząd

Zarząd OSP Gulzów:

Prezes: Jędruszek Marcin

Naczelnik: Latacz Zbigniew

Z-ca Naczelnika: Bartos Kacper

Gospodarz: Jany Karol

Skarbnik: Paciej Anna

Sekretarz: Węglarz Michał

Kronikarz: Urszula Zając

Cżłonek Zarządu: Łypaczewski Janusz

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący : Węglarz Zbigniew

Sekretarz: Kosowski Dawid

Członek: Kowalczyk Lucjan