OSP Gulzów Ochotnicza Straż Pożarna Gulzów


W latach 1890-1900 gdzie dziś znajduje się miejscowość Gulzów, szumiały łany zbóż, widniały połacie wielkich zagonów. Ziemie te stanowiły własność obszarnika, którego rezydencja znajdowała się na zamku w Pilicy. W dalszych latach ostatni z dziedziców Puchała sprzedał posiadłość przybyłemu w owych latach dziedzicowi Arkuszewskiemu. Jednak polityka stosowana przez carat umożliwiała nabywanie ziemi w formie indywidualnego kupna, w związku z czym z wielu stron i okolic przybywali chłopi celem wykupu ziemi. Po 1890 roku ludzie masowo wykupywali ziemię. Zaczęli budować zagrody i zagospodarowywali ziemię. Tak powstałą społeczność sołectwa Gulzów, która administracyjnie podlegała urzędowi Powiatowemu w Olkuszu. Dnia 1 stycznia 1973 roku Ogrodzieniec uzyskuje prawa miejskie zabrane przez carat w 1864 roku. Od tego czasu Urzędowi Miasta i Gminy terytorialnie podlegają okoliczne miejscowości, w tym również sołectwo Gulzów. Następuje stopniowy rozwój budownictwa mieszkalnego, powstała szkoła podstawowa, droga asfaltowa. Wśród mieszkańców Gulzowa znalazło się kilku działaczy społecznych, którzy dla dobra miejscowego społeczeństwa postanowili założyć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszymi członkami tej jednostki byli:
Jan Blewa, Marian Doniec, Kazimierz Fabiańczyk, Antoni Grzebieluch, Gustaw Kowalczyk, Edward Kowal, Franciszek Lipowy, Władysław Latacz, Antoni Latacz, Mieczysław Lipowy, Edward Luboń, Tadeusz Olesiak, Waldemar Paciej, Jan Przybylik, Władysław Pacia, Czesław Skrzypiciel, Roman Sarecki, Władysław Szczepara, Bolesław Szot, Aleksander Grzesiak, Izydor Doniec.
Pierwsze posiedzenie jednostki odbyło się 4 grudnia 1966r. na którym wybrano Zarząd w składzie:
1. Prezes Zarządu — Izydor Doniec
2. Naczelnik Straży — Aleksander Grzesiak
3. Wiceprezes Zarządu — Marian Doniec
4. Skarbnik — Gustaw Kowalczyk
5. Sekretarz — Piotr Mędrecki
6. Gospodarz — Bolesław Szot
7. Przedstawiciel Gm. - Jan Przybylik

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Przewodniczący — Franciszek Lipowy
2. Członek — Władysław Pacia
3. Członek — Waldemar Paciej
Jednostka liczyła wówczas 21 członków.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były trudnym okresem w działalności jednostki. Na wyposażeniu znajdował się skromny sprzęt bojowy, który przechowywany był w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Jednak z dnia na dzień rosła chęć do pracy, chęć do podniesienia jednostki na wysoki poziom poprzez zakup odpowiedniego sprzętu bojowego, odpowiedniego umundurowania a przede wszystkim wybudowania remizo-świetlicy. W związku z tym na jednym z posiedzeń Zarządu OSP podjęto uchwałę w sprawie budowy remizo-świetlicy. Prace przy budowie przebiegały w bardzo szybkim tempie.
Decyzją władz miejsko-gminnych, w dniu 7 września 1986r. w Gulzowie odbyła się uroczystość dożynkowa połączona z przekazaniem remizo-świetlicy. Dzięki staraniom Zarządu OSP Gulzów, pomieszczenia remizy zostały szybko wyposażone w niezbędny sprzęt gospodarczy.
W 1986r. nasza jednostka otrzymała z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej wóz bojowy marki „Żuk".
10 września 2006r. odbyła się uroczystość 40-lecia OSP Gulzów, na której został poświęcony i przekazany sztandar dla naszej jednostki.
Jednostka OSP Gulzów bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, uroczystościach kościelnych, akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz organizuje festyny strażackie w naszej miejscowości.
W 2010r. po raz pierwszy w historii OSP w Gulzowie nasza jednostka zajęła 1miejsce na zawodach sportowo-pożarniczych.
W październiku 2012r. został wycofany z podziału OSP wysłużony samochód marki „Żuk", w którego miejsce nasza jednostka otrzymała samochód pożarniczy VW Transporter z OSP Ogrodzieniec, który służy nam do dziś.

Najcześciej czytane na naszej stronie